Den Bell

< Overzicht referenties

Den Bell

De oorspronkelijke kantoorgebouwen van Alcatel zijn grondig gerenoveerd in 2009 en bieden momenteel onderdak aan 2.000 personeelsleden van de stad Antwerpen. De klimatisatie van het volledige kantorencomplex gebeurt via een gebouwbeheerssysteem (GBS). In samenspraak met de facilitaire dienst en de servicegroep, werd het gebouwbeheerssysteem grondig doorgelicht en waar mogelijk geoptimaliseerd.