Energieaudit

Energieaudit

Een energieaudit is de eerste stap naar een rationeel energiegebruik. Hier worden de verschillende energieverbruikers en potentiële besparingen in kaart gebracht. Data verzameld op de site, via meetgegevens of via bestaande verbruiksfacturen, wordt waar nodig aangevuld door het opstarten van een meetcampagne. Zo wordt een gedetailleerde energiekaart opgesteld, op basis waarvan de diverse wegen naar energie-efficiëntie duidelijk worden. Deze wegen leiden - aan de hand van investeringsberekeningen - tot concrete maatregelen, concrete acties en concrete resultaten. Emaze gidst bedrijven naar een optimaal energetisch resultaat.

Grondige Energieaudit

Een grondige energieaudit inventariseert alle energiestromen en verbeterpunten binnen een bedrijf. Waar nodig worden bijkomende metingen opgestart. Aan de hand van de verbruiksgegevens wordt vervolgens een energiebalans opgesteld. Voor iedere energiebesparende maatregel wordt de TVT (Terugverdientijd), IRR (Internal Rate of Return) en NPV (Net Present Value) berekend. Het eindproduct van een grondige audit is een gedetailleerd, alomvattend auditrapport en een uitvoerig energieplan.

Quickscan

Hier is het doel zo snel mogelijk energetische opportuniteiten te identificeren op basis waarvan het management onmiddellijk strategische beslissingen kan nemen. Bijzondere aandacht gaat naar grote verbruikers zoals stoom, perslucht, koeling, HVAC enzovoort. Na het screenen van beschikbare verbruiksgegevens wordt een auditrapport opgesteld met prioritaire acties voor een maximale kostenbesparing (energieplan).

Thema-audit

Deze audit analyseert een specifiek bedrijfsproces of gebouwentechniek en maakt de nodige investeringsstudies. Zo kan een gebouwbeheersysteem of stookinstallatie afzonderlijk worden doorgelicht. Andere voorbeelden van thema-audits zijn onder meer persluchtanalyse, persluchtlekdetectie en stoomaudits.

 

 

 

Meer informatie nodig? Neem contact op