EPC & EPB

EPC & EPB

In navolging van de Europese EPB regelgeving levert Emaze auditdiensten die resulteren in een officiële certificering van gebouwen. Deze diensten hebben enkel betrekking op tertiaire en publieke gebouwen.

Energiecertificaat publieke gebouwen

Emaze heeft een ruime ervaring bij het opstellen van EPC-certificaten voor publieke gebouwen. Meer dan honderdvijftig publieke gebouwen – waaronder postkantoren, publieke zwembaden, gemeentehuizen en rusthuizen – lieten zich door Emaze bijstaan voor deze materie.

Wat is een energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen (EPC)?
Publieke gebouwen met een bruikbare oppervlakte groter dan 500 m² (vanaf 1/1/2013; groter dan 250 m² vanaf 1/1/2015) moeten over een EPC (Energie Prestatie Certificaat) beschikken. Het energiecertificaat met vermelding van het energetisch kengetal (energiescore) dient uitgehangen te worden op een zichtbare plaats in het gebouw met als doel de bezoekers en de beheersverantwoordelijken te sensibiliseren voor het belang van een energiebesparend beleid. Bij het opstellen van een EPC dient het thermisch en elektrisch verbruik gedurende exact één jaar opgemeten.

Opmaak van het EPC in de praktijk

Eén van onze erkende energiedeskundige inspecteert het gebouw aan de hand van een door het VEA (Vlaams Energie Agentschap) opgesteld inspectieprotocol. Op basis van de energieverbruiksgegevens over één jaar (gas/mazout en elektriciteit), de bruikbare vloeroppervlakte en gebouwkarakteristieken (aard verwarming, etc.), berekent de energiedeskundige een kengetal. Het EPC certificaat omvat het kengetal en eventuele energiebesparende adviezen. Een aantal voorbeelden van publieke organisaties & gebouwen :

  • De Federale overheid;
  • De Vlaamse overheid (inclusief de intern & extern verzelfstandigde agentschappen);
  • Provinciale overheden;
  • Gemeentelijke overheden (inclusief OCMW’s);
  • Gebouwen van overheidsbedrijven (postkantoren, stations ect.);
  • Publieke dienstverlening (scholen, ziekenhuizen, bibliotheken, culturele centra, sporthallen ect.).

Geldigheid

Het certificaat is 10 jaar geldig tenzij het gebouw een nieuwe gebruiker krijgt. In dat geval dient het gebouw binnen een termijn van 15 maanden een nieuw certificaat te krijgen, aangezien het certificaat deels gebaseerd is op het gebruikersgedrag van de publieke organisatie.

Wetgeving België

Voor een overzicht van de betreffende wetgeving in de verschillende gewesten klikt u hier.

EPB–verslaggeving

In het kader van de EPB (Energie Prestatie en Binnenklimaat) wetgeving fungeert Emaze als EPB-verslaggever, en dit voor alle type bouwwerken. Emaze gaat in zijn dienstverlening verder dan de meeste van onze concurrenten. Wanneer het gebouw initieel niet aan de EPB eisen voldoet, kan Emaze zich beroepen op haar uitgebreide ervaring om alternatieven te zoeken die ervoor kunnen zorgen dat het gebouw wél aan de eisen voldoet.

In nauwe samenwerking met de architect worden alternatieven berekend om het optimale resultaat voor de klant te bepalen (kosten/baten). Indien gewenst kan Emaze eveneens ingeschakeld worden om onder meer verdere investeringsanalyses te doen (warmtepomp, gebruik van houtpellets, verschillende types koeling, enzovoort), thermische modellen van het gebouw op te stellen en om het binnencomfort te simuleren (3D thermische simulatie).

Meer informatie nodig? Neem contact op