Meetcampagnes

Meetcampagnes

Bij energetische vraagstukken is het vaak nodig om metingen uit te voeren om op een gefundeerde manier beslissingen te kunnen nemen. Aan de hand van metingen over korte of langere periodes, kan men processen beter afregelen, installaties correcter dimensioneren of comfortklachten objectiveren. Een meetcampagne vóór en na de investeringen maakt het mogelijk om de gerealiseerde besparingen te becijferen.

Emaze beschikt over de nodige apparatuur voor meetcampagnes met betrekking tot perslucht- en lekdetectie, ultrasone debiet- en energiemetingen, driefasige vermogensmetingen, 50 simultane ruimtetemperatuurmetingen, kringtemperatuurmetingen, isolatiewaardemetingen, ventilatiedebietmetingen en meetcampagnes met betrekking tot de luchtkwaliteit.

Meer informatie nodig? Neem contact op