Risicoanalyse elektrische installaties

Risicoanalyse elektrische installaties

Sinds 2012 zijn alle werkgevers verplicht een risicoanalyse te laten uitvoeren op de elektrische installaties van de gebouwen van de onderneming of organisatie waar het personeel toegang toe heeft. Emaze voert deze risicoanalyses voor u uit.

Risicoanalyse volgens KB 4 december 2012

Op 4 december 2012 vaardigde de Federale Overheid een nieuw Koninklijk Besluit uit dat de werkgever verplicht een risicoanalyse te laten opmaken van elke elektrische installatie (zekeringskast) in een lokaal waar hij/zij werknemers tewerkstelt (zie wetgeving, NUMAC 2012206694). Deze risicoanalyse valt echter niet onder de verplichte elektrische keuring van de installatie die enkel nagaat in welke mate het bord conform het AREI (Algemeen Reglement op Elektrische Installaties) is. De elektrische keuring geeft een opsomming van de vastgestelde inbreuken, maar geeft niet aan welke de risico’s zijn voor de werknemers indien zij met het bord in contact komen.

Jaarlijks gebeuren nog steeds arbeidsongevallen die kunnen ontstaan door activiteiten die worden uitgevoerd in (de nabijheid van) een elektrische kast. Deze arbeidsongevallen kunnen tot zware lichamelijke letsels leiden, ook al is de elektrische kast jaarlijks of vijfjaarlijks gekeurd. Om het risico op arbeidsongevallen in kaart te brengen is een grondige risicoanalyse noodzakelijk, en sinds 2012 ook bij wet verplicht.

Wij ondersteunen u graag bij het uitvoeren van een risicoanalyse. Hierbij ons plan van aanpak:

  • Tijdens een eerste gesprek verkrijgen wij een duidelijk beeld van uw activiteiten en de omvang van uw plaats van tewerkstelling.
  • Wij maken vervolgens een planning op wanneer we de risicoanalyses kunnen opmaken.
  • Tijdens het uitvoeren van de risicoanalyse evalueren we 13 aspecten (hiervan zijn er 11 wettelijk voorgeschreven).
  • Al onze bevindingen worden gebundeld in een overzichtelijk rapport, klaar om tot de nodige acties over te gaan.

 

 

Meer informatie nodig? Neem contact op