Warmtenetten

Warmtenetten

Warmtenetten zijn een infrastructuur om producenten van (rest)warmte en potentiële afnemers met elkaar te verbinden. Vaak liggen bij bedrijventerreinen kansen voor een collectieve aanpak via deze technologie. Emaze bouwde al heel wat expertise op over deze materie. Onder meer een samenwerking met diverse bedrijventerreinen en Stad Gent zorgde voor een aanzienlijke know-how omtrent warmtentten; zowel op technisch, beleidsmatig en management vlak.

Hoewel de toegevoegde waarde van warmtenetten algemeen gekend is onder energie experten, zijn ze een zeldzaam goed in Vlaanderen. De oorzaken hiervan zijn divers; gaande van problemen omtrent regulering en politieke actie tot problemen omtrent het uitwisselen van concurrentiële info tussen bedrijven. Emaze erkent het potentieel van warmtenetten in de globale energiemix en geeft op basis van een sterke kennisbasis actiegericht advies omtrent deze materie. In opdracht van Stad Gent voerde Emaze een studie uit met betrekking tot de haalbaarheid van een warmtenet op het bedrijventerrein Gent Zuid I.

Naast deze specifieke technologie, waarbij interbedrijfssamenwerking cruciaal is, bekijkt Emaze het volledige plaatje. Zo voerde Emaze een studie uit naar de diverse alternatieven voor een collectieve energie-aanpak tussen verschillende bedrijven, waarbij de opportuniteiten werden opgelijst onder de vorm van een draaiboek.

Voor actuele info over warmtenetten bezoekt u best de website van warmtenetwerk. Een stand van zaken omtrent de technologie en de situatie van warmtenetten in Vlaanderen (inclusief te overwinnen barrières) is samengevat in deze thesis.

Meer informatie nodig? Neem contact op