Presentatie Cool & Comfort

< Overzicht nieuws

Presentatie Cool & Comfort

Het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot “wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen” werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2019. Het trad in werking op 31 mei 2019.

De werkgever is verplicht een risicoanalyse uit te voeren van de binnenluchtkwaliteit in de werklokalen om verontreinigingen en mogelijke risico’s op de werkvloer in kaart te brengen.

Mogelijke bronnen van verontreiniging zijn:

  • De aanwezigheid en fysieke activiteit van personen
  • De producten en materialen aanwezig in de werklokalen (bijvoorbeeld: bouwmaterialen, vloerbekleding, meubilair, printers, …)
  • Onderhoud, herstel en reiniging van de arbeidsplaatsen
  • Kwaliteit van de aangevoerde lucht als gevolg van infiltratie en ventilatie

De nieuwe CObinnenlucht parameter van 900 ppm is gebaseerd op een concentratie die 500 ppm boven de gemiddelde buitenluchtconcentratie van COligt (400 ppm). Na 1 januari 2020 moet de werkgever ervoor zorgen dat voor nieuwbouw aan de nieuwe regels voldaan wordt.

Het PDF-bestand van de presentatie van Joost Verschuere op de Cool&Comfort Conferentie is te vinden op Slideshare. Het onderwerp van de uiteenzetting omvatte het nieuw KB over de binnenluchtkwaliteit in werklokalen in België.

Aan de hand van praktische uitgewerkte scenario’s, voorbeelden en richtlijnen werd het Koninklijk Besluit gedetailleerd besproken.

Deze presentatie werd online geplaatst na grote vraag van de aanwezigen. Heeft u nog vragen over het nieuw KB inzake binnenluchtkwaliteit van werplekken? Wij beantwoorden graag u vragen via onze contactpagina.

Het volledige Koninklijke Besluit is te lezen op de website van de FOD Werkgelegenheid.