MVO

MVO

Emaze ondersteunt en sloot zich aan bij het UN Global Compact, een strategisch beleidsinitiatief voor ondernemingen die in hun operaties en strategieën beantwoorden aan tien universeel aanvaarde principes op het vlak van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. Hiervoor engageerden we ons om de vooruitgang van onze acties en resultaten met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen jaarlijks publiek te maken en onze klanten en leveranciers te motiveren dezelfde weg in te slaan. We geloven in het behoud van de waardigheid van alle mensen door gemeenschappelijke doelstellingen te verwezenlijken op het vlak van economische welvaart, milieuhandhaving, sociale insluiting en ethisch ondernemerschap.

Met enige trots ondersteunen wij volgende principes:

Mensenrechten

Principe 1: Emaze ondersteunt en respecteert de bescherming van internationaal overeengekomen mensenrechten.

Principe 2: In al haar werkzaamheden verzekert Emaze niet betrokken te zijn in het overtreden van deze mensenrechten.

Arbeid

Principe 3: Emaze handhaaft de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen.

Principe 4: Emaze verzet zich tegen alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid.

Principe 5: Emaze ondersteunt de daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid.

Principe 6: Emaze bestrijdt discriminatie in arbeid en beroep.

Omgeving

Principe 7: Emaze ondersteunt een preventieve aanpak van milieu-uitdagingen.

Principe 8: Emaze onderneemt initiatieven om een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen.

Principe 9: Emaze stimuleert de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën.

Anticorruptie

Principe 10: Emaze werkt tegen corruptie in al zijn vormen met inbegrip van afpersing en omkoping.

Alle informatie omtrent UN Global Compact is hier terug te vinden.