BEN Woning – Energie neutraal

< Overzicht referenties

BEN Woning – Energie neutraal

Emaze stond Exit architectuur bij met professioneel advies voor het ontwerp van een lage-energie villa (BEN woning) waarbij werd gezocht naar een perfecte combinatie tussen architecturale schoonheid en energetische performantie.

Emaze simuleerde verschillende scenario’s met bijhorende kosten- en batenanalyse, waarna beslist werd te streven naar de bijna nulenergie-eis. Aan deze eis werd mooi voldaan door de geïmplementeerde passieve maatregelen en het geïntegreerde systeem van balansventilatie en luchtverwarming en -koeling. Dankzij de maatregelen die Emaze uitvoerde, blijft de energievraag voor verwarming, koeling en sanitair warm water beperkt tot 30 kWh/m² per jaar. In de lijn van een integrale aanpak werd verder geanticipeerd op de levensstijl van de bewoners door op alle elektrische circuits energiemeters te plaatsen.

Bouw&Wonen geeft alvast een positieve analyse met input van Koen Reynders, onze specialist ter zake!