Benteler

< Overzicht referenties

Benteler

Emaze ondersteunt Benteler – actief in de automobiel industrie –┬ábij de implementatie van een energiezorgsysteem op basis van Iso 50001. In het verlengde hiervan werd op basis van een grondige energieaudit, aangevuld door een meetcampagne en persluchtlekdetectie, een energieplan opgesteld waarin prioritaire investeringen voor een optimaal energetisch rendement werden uiteengezet.