BMW Green Buildings

< Overzicht referenties

BMW Green Buildings

In alle vestigingen van BMW wordt gestreefd naar het gebruik van duurzame materialen en een energiezuinige omgeving. In 2020 dient een kwart van alle dealers te voldoen aan de door BMW gestelde ‘Green Building’-eisen. Daarmee wil BMW concreet inhoud geven aan duurzaamheid, waaronder lage CO2-uitstoot door elektrische opwekking via zonnepanelen, hergebruik van water, afvalverwerking en het creëren van ergonomische werkplekken en logische routes in het pand. Voor het behalen van deze eisen heeft BMW de handen in elkaar geslagen met Emaze.

Onze opdracht omvat een nauwkeurige meting van het water-, elektriciteits- en warmteverbruik. De energiemeters zijn op verschillende punten in de concessies gepositioneerd om nauwkeurige resultaten voor het verbruik te verkrijgen. De door ons aanbevolen meetlocaties zijn onder andere de showroom, de kantoor-/administratieruimtes, de werkplaatsfaciliteiten, de opslagruimte en de buitenlocatie.

Als ‘BMW Green Building Partner’ heeft Emaze een performant en uitgebreid energiemonitoringsysteem uitgewerkt in overeenstemming met de Green Building Manual. De nieuwe gebouwen worden voorzien van een ‘Green Building Certificate’ en een energie monitoring systeem voor het gebouw. Bovendien worden de voornaamste indicatoren in de showroom gevisualiseerd.

Ons energiemonitoringsysteem ePortal laat de concessiehouder toe zijn energieverbruik te volgen, te analyseren en waar nodig bij te sturen.

De volledige strategische duurzaamheidsdoelstelling van BMW Group is te lezen via deze link.