Climate Star Award – Energiecoaching

< Overzicht referenties

Climate Star Award – Energiecoaching

Emaze werkt nauw samen met Stad Gent ter realisatie van haar klimaatdoelstellingen 2050. Hierbij vertalen we ambitieuze energie- en klimaatplannen naar praktisch en economisch haalbare resultaten. Onder de reeds uitgevoerde projecten horen onder meer:

  • Begeleidingstraject bedrijven naar energie-efficiëntie (‘Energiecoaching’). Emaze startte in 2013 een begeleidingstraject van vijftien bedrijven op Gents grondgebied. Hierbij staat de implementatie van een energiezorgsysteem op basis van Iso 50001 centraal. Samen zorgden ze voor een reductie van CO2-uitstoot van ongeveer 1.820 ton CO2 en een financiële besparing van maar liefst 360.000 euro. Verdere resultaten van dit project worden hier beschreven. In oktober 2014 ontving Stad Gent de Europese ‘Climate Star Award‘ voor de energiecoaching.
  • Interbedrijfssamenwerking. Emaze bestudeerde de mogelijke samenwerkingsverbanden op energetisch vlak tussen bedrijven. Een collectieve aanpak kan resulteren in besparingen die op individuele schaal niet mogelijk zijn. Maatregelen zoals collectieve energieaankopen, gezamelijke energieaudits en gedeelde energieproductie, maar ook de oprichting van een energiecel en de uitwisseling van restwarmte, werden bestudeerd. Deelnemende bedrijven kregen inzicht in het potentieel via een actiegericht draaiboek. Meer info valt te lezen op de website van het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG) en in deze referentie.
  • Emaze is voorttrekker van de Werkgroep Energie Efficiëntie in de Industrie. Deze werkgroep tracht met de lange termijn doelstellingen van het Burgemeesterconvenant in zicht, kortetermijndoelstellingen als mijlpalen te verwezenlijken. Meer info is te vinden op de website van Answers to the Carbon Economy (ACE).
  • Verder voerde Emaze verschillende energie-audits uit voor bedrijven op Gentse bodem.

Aanvullende externe informatie vindt u hier.