Energy Saving Pioneers

< Overzicht referenties

Energy Saving Pioneers

Energy Saving Pioneers is een coalitie van 26 vooruitstrevende bedrijven, waaronder Emaze, die op initiatief van Bond Beter Leefmilieu (BBL) ijvert voor een ambitieus energiebesparingsbeleid. De leden zijn lokale besturen, organisaties, ondernemers, vakbonden en de milieubeweging. Allen benadrukken we de economische, sociale en ecologische meerwaarde van energiebesparingen. Aan de hand van beleidsaanbevelingen tracht Energy Saving Pioneers druk uit te oefenen op lokale, federale als internationale overheden om bindende doelstellingen in hun beleidsteksten op te nemen.

Meer informatie vindt u hier terug.