Eni

< Overzicht referenties

Eni

Emaze werd na een grondige doorlichting weerhouden als strategisch partner voor het uitvoeren van de energieaudits bij de industriële klanten van energieleverancier Eni (vroeger Nuon). Aan de hand van de energieboekhouding Energy Guard en een gedetailleerd bedrijfsbezoek, werden de energiestromen en de energetische pijnpunten in kaart gebracht. Voor iedere energieaudit werd eveneens uitvoerig bekeken of restwarmte al dan niet kan aangewend worden binnen of buiten het bedrijf.

Deze partnership resulteerde in een ruime auditervaring in verschillende productiegerichte sectoren zoals de vers bereide voeding, slachthuizen, metaalverwerkende nijverheid, vloerproductie, salamiproductie, frisdrankenproductie, vleesverwerkende nijverheid; maar ook in de dienstensector zoals de zorgsector (rusthuizen Senior Assist), bancaire wereld (Bank of New York) en business centra (Archipel van Agoria).