Federaal Parlement

< Overzicht referenties

Federaal Parlement

Emaze voerde een grondige energieaudit uit op de gebouwen van het federaal parlement (Kamer van Volksvertegenwoordigers). Binnen deze opdracht werden alle HVAC-installaties en het gebouwenbeheersysteem grondig doorgelicht en geoptimaliseerd. De technische installaties werden uitgetekend (P&ID) en een nieuwe conceptuele studie voor een optimalisatie van de bestaande HVAC werd uitgewerkt. Deze opdracht werd onderbouwd door meetcampagnes over de 4 seizoenen.