Infrabel

< Overzicht referenties

Infrabel

“Treinen hebben elektriciteit nodig om te kunnen rijden. Maar geen zorgen: we meten en analyseren nauwgezet ons verbruik. Daarnaast lopen er projecten om de productie en het verbruik van hernieuwbare energie te stimuleren. Nieuwe kantoorgebouwen krijgen bijvoorbeeld zonnepanelen.”  

Dit statement van Infrabel in hun jaarlijks duurzaamheidsverslag ligt perfect in lijn met de denkwijze van Emaze. Om deze doelstelling te halen, wil Infrabel ook de energie-efficiëntie van haar gebouwen stelselmatig verbeteren en zet hiervoor in op energieperformante technische installaties.

Emaze analyseert per gebouw de mogelijke ingrepen om het gebouw energetisch te optimaliseren. Door middel van een haalbaarheidsstudie kan Infrabel een financieel onderbouwde keuze maken.

Aan de hand van dynamische thermische simulaties worden de technische installaties nauwkeurig gedimensioneerd, wat leidt tot kleinere, goedkopere en energie efficiënte installaties.

Ook verschillende gebouwen worden uitgerust met het energiemonitoringsysteem van Emaze: Maxee dataloggers en de visualisatiesoftware ePortal.