Smart Cities – Interbedrijvensamenwerking

< Overzicht referenties

Smart Cities – Interbedrijvensamenwerking

In het kader van de Smart toepassingen* voor steden onderzocht Emaze in samenwerking met Stad Gent de mogelijkheden tot interbedrijvensamenwerking op energetisch vlak op deĀ bedrijventerreinen ‘Industrieweg Wondelgem’ en ‘Gent-Zuid I’.

Bedrijven hebben er financieel voordeel bij als ze hun energiebehoeften kunnen reduceren, maar elk individueel bedrijf zit op een bepaald moment aan het plafond van zijn kunnen. Samenwerking tussen bedrijven onderling kan de oplossing zijn om verder te gaan in de reductie van de energievraag en in het duurzaam invullen van de overgebleven vraag.

Tijdens de studie op Gent Zuid I werd duidelijk dat er een interessante opportuniteit was met betrekking tot de geproduceerde restwarmte bij het verbranden van afval bij IVAGO. IVAGO verbrandt het restafval van het grootstedelijk gebied Gent. De vrijgekomen warmte van dit exotherme proces wordt aangewend voor het verwarmen van de nabijgelegen gebouwen van het Universitair Ziekenhuis enerzijds en voor de productie van elektriciteit anderzijds. Uit de rendementen van de stoomturbine bleek al snel dat deze warmte efficiƫnter kan aangewend worden in de omliggende industrie. Dit vereist echter de samenwerking van verschillende bedrijven op het bedrijventerrein en de aanleg van een vrij dure stoomleiding.

Emaze stelde een businesscase voor dit warmtenet op met als doel deze opportuniteit uit te werken tot op een niveau waarbij de industrie het project zelf verder oppikt en waarbij facilitatie door Stad Gent niet meer vereist is.

* Voor uitgebreide achtergrond bij het concept ‘Slimme steden’ raden wij het vakblad ‘Power-pro’ aan, editie juli 2014.