MAS Antwerpen

< Overzicht referenties

MAS Antwerpen

Het Museum Aan de Stroom, kortweg het MAS, beschikt over 8 museumboxen met elk specifieke comforteisen (nl. temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2-gehalte). De klimatisatie van het MAS wordt beheerd via een gebouwbeheerssysteem (GBS). Emaze heeft het GBS grondig doorgelicht en waar mogelijk energetisch geoptimaliseerd zonder aan de hoge comforteisen in te boeten.