Partena Tamaris

< Overzicht referenties

Partena Tamaris

Opdracht

Het doel van deze opdracht was de grondige renovatie van het hoofdkantoor van Partena in Molenbeek (11 000m²). Het gebouw bestaat uit 7 verdiepingen en 3 kelderniveau’s, waarbij 6 verdiepingen van elk 1500 m² als kantoor ingericht zijn, 1 verdiep als onthaal, conference room en keuken met refter, en 3 kelderverdiepingen als parking, berging en technische lokalen.

De opdrachtgever wenste hierbij technische ondersteuning voor het aandeel technieken: HVAC, Elektriciteit, Sanitair en toegangsbeveiliging. De technieken, alsook het gebouwenbeheersysteem waren achterhaald en dienden vernieuwd te worden. Het gebouw is voorzien van een dubbele schil, wat vanuit een energetisch standpunt mooie opportuniteiten biedt. Het gebouw is tijdens de renovatie gedeeltelijk in gebruik gebleven. Hiermee diende men rekening te gehouden voor de fasering van de werken.

 

Plan van aanpak

Het betreft:

  • Het ontwerp en dimensionering
  • De aanbesteding
  • De opvolging der werken

voor de technieken: HVAC (verwarming, ventilatie, koeling), elektriciteit, sanitair en toegangsbeveiliging.

De bouwheer stelde als uitdrukkelijke eis dat het gebouw in gebruik moest blijven gedurende de uitvoering van de werken. Hierdoor werden de bestaande technieken waar nodig behouden om zo het comfortniveau te garanderen.

Tevens werd Emaze geïnformeerd dat er gedurende een aantal maanden continu personeel van de onderhoudsploeg aanwezig was om de afregelingen bij te sturen zodoende dat het comfort te allen tijde gegarandeerd werd. De documentatie van het gebouw liet jammer genoeg ook de wensen over. Dit gaf een bijkomende moeilijkheidsgraad mee aan dit project.

Het was dus onze taak om de werking van de bestaande technieken te begrijpen en deze in kaart te brengen en een bijpassend plan uit te werken om te voldoen aan de wensen van de klant.

Uiteindelijk hebben we beslist om de werken op te splitsen in drie delen en gefaseerd te werk te gaan om het comfort te garanderen.

Wat de nieuwe technieken betreft was het voornamelijk de bedoeling om tot een flexibel geheel te komen waarbij energie-efficiëntie, comfort maar ook het budget gerespecteerd werden en er een mooie reductie van de energiekost en CO2-uitstoot gerealiseerd werden.

Bij de start van het project was er reeds door de projectmanager en bouwheer een budget vooropgesteld om de nodige aanpassingen uit te voeren.

Vanuit de filosofie van een bouwteam om samen een volledig en goed project te realiseren hebben wij een bijkomende denkoefening opgestart.

Gezien we het comfort en het binnenklimaat wensten te verhogen, maar ook de total cost of ownership op lange termijn, vonden we het noodzakelijk om de gebouwschil te analyseren en de verbruikskosten in kaart te brengen. Dit gebeurde op basis van een dynamisch model waarbij gesimuleerd werd over een periode van 1 jaar.

Op die manier hebben we de opdrachtgever kunnen adviseren om bijkomend budget te voorzien voor isolatiewerkzaamheden. De isolatiewerkzaamheden waren enkel realiseerbaar aan de binnenzijde en binnen een aanvaardbaar budget. Hiervoor diende ook bijkomende berekeningen te worden gemaakt om er zeker van te zijn dat er geen condens zou ontstaan aan de binnenzijde van de wand.

De verbetering van de gebouwschild resulteerde niet alleen tot een lager verbruik en een hoger comfort maar de investering voor warmte- en koude-opwekking en -afgifte werd hierdoor ook verlaagd. Dit is een win-winsituatie voor de klant.

 

Zodra deze keuze genomen werd konden we verder met de detailstudie van het project. Zoals duidelijk bleek uit de simulaties werd de koeling een dominante factor omwille van de compactheid van het gebouw en de hoge bezettingsgraad (120 personen per verdiep). Hierbij is de klimatisatie van ruimtes met een hoge bezettingsgraad zoals vergaderzalen en auditoria bepalend. Rekening houdend met alle parameters besloten we om een luchtwaterwarmtepomp met interne warmterecuperatie als oplossing naar voor te schuiven omwille van de overlap tussen koeling en verwarming. Voor de afgifte besloten we om klimaatplafonds te gebruiken. Het grote voordeel hiervan is dat deze geen ruimte in beslag nemen, geen thermische inertie hebben, bijgevolg een snelle reactietijd hebben, geen gebruik maken van convectie (verplaatsing van lucht) maar straling waardoor er minder kans is op comfort/tochtklachten en deze mee kunnen moduleren met het gebouw in de toekomst indien men ruimtes wil wijzigen van grootte. We besloten ook om als back-up één van de bestaande gasketels te behouden omdat dit de redundantie van het geheel ten goede kwam en geen bijkomende kost was.

 

Ook voor de ventilatie werd een ontwerp uitgewerkt waarbij we maximaal aan de wensen van de opdrachtgever tegemoet wilden komen inzake flexibiliteit zonder in te boeten op kwaliteit. Doordat ook een deel van de bestaande installatie in dienst moest blijven hadden we slechts één van de twee technische schachten ter beschikking om de nieuwe installatie in de eerste fase op te bouwen. Bijkomende hadden we het voordeel dat in het initiële ontwerp uit 1980 reeds een dubbelraamgevel voorzien was waarop ventilatie was aangesloten. Deze werd onmiddellijk gerecupereerd zodat we in de zomer de eerste warmte onmiddellijk via extractie van lucht konden evacueren. We besloten om het debiet niet te over dimensioneren en om dit volgens de bezetting te laten fluctueren tussen de open-space, de vergaderzalen en afgesloten kantoren waarbij het totaal steeds voldoende was voor de maximale bezetting. Zo optimaliseerden we de installatiegrootte en -kost en besloten we om via de sturing en geautomatiseerde regelkleppen overal het nodige comfort te garanderen.

 

Ook het sanitair werd volledig vernieuwd evenals de integratie van een nieuwe keuken. Hier hebben we specifieke berekeningen gemaakt om na te gaan of het haalbaar was om regenwater te recupereren maar ook om het geheel correct te dimensioneren volgens het beschikbare dakoppervlak. Alle toiletten werden aangesloten op de regenwaterrecuperatie en via een cascade van 20 tanks in de technische ruimte op kelderniveau wordt nu het regenwater gecapteerd.

 

Ook het elektrische deel werd aangepakt, al bleken we bij aanvang niet over de correcte informatie te beschikken en in tegenstelling tot wat men veronderstelt als een nog correct geheel bleek ook hier alles aan vervanging toe te zijn. We besloten de bestaande middenspanningscabine te behouden maar parallel met het bestaande algemeen laagspanningsbord werd een nieuwe installatie opgebouwd. Hiervoor was echter initieel geen ruimte in de kelder dus werd het nieuwe ALSB-lokaal op het dak voorzien, waar overigens al alle andere technische installaties werden gepositioneerd. Tevens werd ook een nieuw noodgenerator geïmplementeerd evenals een UPS-installatie voor het IT-gedeelte. Per verdiep werden verdeelborden voorzien voor laagspanning en data en via vloergoten werd een flexibel geheel ontrold op elke verdiep, onafhankelijk van de indeling.

Ook de brandbeveiliging werd voorzien, evenals de verlichting, evacuatieverlichting, toegangscontrole, inbraakbeveiliging en camerabeveiliging en een intelligente sturing via een uitgebreid gebouwbeheersysteem. De inbraak- en camerabeveiliging werden evenwel niet uitgevoerd daar de gebruiker van het gebouw uiteindelijk terugkwam op de beslissing om slechts een basisversie te voorzien.

Voor het gebouwbeheersysteem kozen we voor we een open systeem met focus op energie-efficiëntie. Zo werd het gebouw geprogrammeerd dat niet standaard overal alle comfortparameters behaald werden maar men zich per zone aanwezig moest melden alvorens bijvoorbeeld de verlichting aan ging, maar ook dat deze na enige tijd automatisch terug dimde naar een minimumwaarde bij afwezigheid. Hierdoor trachten we de gebruikers bewuster te laten omgaan met comfort en energie.

Relevantie

De studieopdracht voor de totaalrenovatie van een kantoorgebouw in opdracht van de Vlaamse overheid Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid & Gezin sluit nauw aan bij de opdracht van de grondige renovatie van het hoofdkantoor Partena. Het Studiebureau Technieken Emaze heeft tot gehele voldoening het ontwerp betreffende de technische installatie voor het project in opdracht van Partena Promeris uitgevoerd. Emaze werkt het ontwerp volledig uit in een 3D-pakket waardoor de technieken reeds virtueel geïmplementeerd zijn en eventuele hindernissen voor zover gekend in het ontwerp reeds opgelost zijn alvorens als echt in uitvoering en productie gaat wat leidt tot een efficiënter proces. Voornamelijk in renovatieprojecten zoals deze heeft dit een grote toegevoegde waarde.

 

Resultaat

In 2018 werd er reeds 850.000 kWh aan energie bespaard. Dit komt overeen met een CO² besparing van 177 ton/jaar.