Solidariteit voor het Gezin

< Overzicht referenties

Solidariteit voor het Gezin

Met een open vizier naar de wereld rondom kijken, kennis delen en leren van anderen, dat is voor Solidariteit voor het Gezin een belangrijk onderdeel van verantwoord en duurzaam ondernemen.

Aan de hand van concrete analyses ondersteunt Emaze deze visie van duurzaam ondernemen. Het energieverbruik van de belangrijkste gebouwen van Solidariteit voor het Gezin wordt gemeten en in kaart gebracht om zo het verbruik stapsgewijs te verlagen.

De belangrijkste gebouwen in België worden door onze Maxee energiemonitoring-hardware en ePortal software gemonitord:

  • Onze software ePortal centraliseert en analyseert energieverbruiken bij alle afdelingen van Solidariteit voor het Gezin.
  • Onze Maxee hardware verzamelt data van de verschillende energiemeters en stelt deze beschikbaar op ePortal.
  • Aan de hand van Maxee en ePortal kunnen we gemakkelijk abnormale energieverbruiken opsporen en bijsturen.