Iso 50001

Iso 50001

Emaze helpt bedrijven met het uitbouwen van een energie management systeem op maat. Een energie management systeem heeft als doelstelling om de energieperformantie van het bedrijf op een systematische manier te verbeteren en te borgen naar de toekomst toe. Het energiemanagement wordt integraal deel van het bedrijfsbeleid, vertrekkende van de Iso 50001 standaard.

Waarom Iso 50001 in mijn bedrijf?

 • Energie kostenbesparing
 • Verlagen van de CO2-footprint
 • Creëren van transparantie en duidelijke communicatie i.v.m. energiemanagement
 • Promoten van ‘Best Practices’ i.v.m. energie management
 • Evalueren en prioriteiten stelling voor energiebesparende investeringen
 • Uitstraling naar huidige en toekomstige klanten
 • Verhogen van de operationele efficiëntie
 • Voorziet een structuur om energie-efficiëntie te promoten in de volledige ‘supply chain’
 • Integratie in andere management structuren zoals Iso 14000

Bekijk hier een verduidelijkend filmpje:

Toepassingsgebied

De Iso 50001 standaard is van toepassing op alle energieverbruikende organisaties die hun energieverbruik wensen te beheren. De standaard is van toepassing op grote en middelgrote bedrijven, en dit zowel in de publieke als private sectoren.

Hoe werkt het?

Iso 50001 volgt het Plan – Do – Check – Act proces voor continue verbetering van het energiemanagementsysteem. Hierbij wordt het energiemanagement geïntegreerd in de bestaande managementsystemen.

Iso 50001 voorziet in een structuur die organisaties in staat stelt om:

 • een policy te ontwikkelen voor een rationeler energiegebruik;
 • duidelijke doelstellingen en objectieven op te stellen;
 • data te gebruiken voor energie-efficiënte investeringsbeslissingen;
 • de resultaten meetbaar te maken;
 • de policy en doelstellingen te herevalueren;
 • een continue verbeteringsproces voor energiemanagement op te stellen.

Verdere achtergrondinformatie is hier te vinden.

Wat kan Emaze voor u betekenen?

Dankzij onze expertise en kennis binnen het toepassingsgebied van Iso 50001 is Emaze de aangewezen partner om uw bedrijf te begeleiden in dit verhaal van continious improvement en energie-efficiëntie. Aan de hand van onze meetapparatuur zijn wij in staat het energiegebruik binnen uw bedrijf in kaart te brengen en de kleine, grote en zelfs sluimerverbruikers te identificeren. Op basis van deze data stellen wij een energieboekhouding op die een inzicht biedt in de kosten per vector.

Aan de hand van deze analyse ontwerpen wij samen met u een beleids- en actieplan.
Het energiebeleid dient gedragen door het management en zichtbaar aanwezig te zijn binnen de volledige organisatie. Door nauwe samenwerking begeleiden en adviseren wij u in de opmaak van het beleidsplan. Hierbij worden het toepassingsgebied en de energiedoelstellingen van het energiebeleid gedefinieerd.
Het actieplan omschrijft de manier waarop toepassing wordt gegeven aan de wettelijke vereisten en het verbruik van energie wordt beoordeeld aan de hand van een energiebalans. Emaze gaat vervolgens met u na welke Energie Performantie Indicatoren (EnPI) relevant zijn om de evolutie in energieverbruik en de hieraan gekoppelde besparingen in kaart te brengen en te documenteren.

Door samen met u de uitdagingen van Iso 50001 aan te gaan, bent u klaar voor een geïntegreerd energiemanagementsysteem binnen uw bedrijf, waarbij continious improvement en energie-efficiëntie centraal staan.

Meer informatie nodig? Neem contact op