Content voor Ingelogde Gebruikers

CO2-uitstoot Aan- Of Uitschakelen

Als externe energiespecialist beschikken we over een grote bagage aan kennis en ervaring in alle aspecten van energiebeheer. We voeren energieaudits uit in je vestigingen en maken een grondige analyse van je energieverbruik, houden een energieboekhouding voor je bij en voeren meetcampagnes uit. We stellen daarna een actieplan voor met energiebesparende projecten, die we ook voor je budgetteren. Met onze investeringsanalyses weet je altijd waar je aan toe bent, ook wat subsidiëring betreft, en waar je met je nieuwe energetische projecten naartoe gaat! Het energiejaarverslag dat we voor je opstellen is maar één deeltje van de bewustmakingscampagnes die we voor je kunnen uitrollen.

Energiebeheer

Energieperformantie

We helpen je om een energiezorgsysteem uit te bouwen dat op maat van je bedrijf geschreven is. In dit traject van continue verbetering in energie-efficiëntie hanteren we de ISO 50001 principes als kapstok. We maken samen een beleids- en actieplan op om de energieperformantie van je onderneming  te verbeteren.

Energieboekhouding en rapportering

Een energieboekhouding brengt de verschillende energiestromen van je bedrijf in kaart. Afhankelijk van je noden kan dit gaan van een eenvoudige spreadsheet tot professionele boekhoudpakketten met automatische uploads. Via je energieboekhouding spoor je abnormale verbruiken eenvoudig op en kan je duidelijke rapporten opstellen die de energetische prioriteiten voor jouw bedrijf vastleggen.

Energieaudit

Wat je ook verkiest, meteen een grondige aanpak via een energieaudit of een aftastende potentieelscan om de energiebesparingsmogelijkheden in kaart te brengen, het draait in de eerste plaats rond data. Data is de weg naar transformatie, dus we gaan meteen aan de slag met het verzamelen van je data: bestaande verbruiksfacturen, beschikbare meetgegevens of extra data via een meetcampagne.

Onze haalbaarheidsstudies helpen je bij het vastleggen van de businessprioriteiten en te komen tot realistische maar ambitieuze oplossingen met maximale resultaten!

Verplichte energieaudits

Ben je een grote, in Vlaanderen gevestigde onderneming, dan moet je verplicht om de vier jaar een ‘Energieaudit voor Grote Ondernemingen‘ laten opmaken en de resultaten invoeren via een webapplicatie. Wij zijn erkend auditeur voor grote ondernemingen in het kader van het Vlaams VLAREM Decreet van 1 december 2015: bedrijven die meer dan 250 werknemers tellen of een omzet van meer dan 50 miljoen euro koppelen aan een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro.

Sluit je als grootverbruiker met een groter jaarenergieverbruik van 0,1 PJ primair aan bij de Vlaamse EnergieBeleidsOvereenkomst (EBO), dan kun je rekenen op aanzienlijke kostenbesparingen op je energiefactuur. Wij ondersteunen je aanvraag tot toetreding en werken samen energiebesparingsprojecten uit. Tel uit je winst!

Je dient in Vlaanderen in het kader van het Besluit Energieplanning als energie-intensieve onderneming met een jaarlijks energiegebruik > 0,1 PJ onder bepaalde voorwaarden een energieplan en/of energiestudie toe te voegen bij je omgevingsvergunningsaanvraag. Reken op ons!

Valt jouw bedrijf onder de Europese Emission Trade System (ETS) regeling, dan moet je bijkomende technische administratieve regels in acht nemen. Wij beantwoorden graag al je vragen hieromtrent.

Thema-optimalisatietrajecten

Misschien vermoed je dat de energie-efficiëntie van een installatie te wensen overlaat? Een kritische blik houden op je energetische systemen is de basis van verantwoord en betrouwbaar energiemanagement.

Gebouwschil

De transitie naar duurzame energie start veelal bij een optimalisatie van de gebouwschil, zeker als we deze betaalbaar willen houden. Via thermografische beeldvorming kan je zicht krijgen op de warmteverliezen en temperatuurverschillen in je gebouw(en). Wij zorgen voor duidelijke rapportering en adviezen rond isolatietechnieken, zonnewering, …

Stookplaatsaudit/optimalisatie

De productie van warmte en koude maken een groot deel uit van de energiefactuur. Bijgevolg loont het de moeite om de bestaande technieken onder te loep te nemen om zo de jaarlijkse kosten te drukken.

Gebouwbeheersysteem

Een gebouwbeheersysteem plaatsen is een eerste stap in de goede richting, maar deze moet ook goed ingesteld worden. Wij ondersteunen je bij het optimaliseren van deze instellingen om het comfort te verhogen en het energieverbruik te verlagen.

Persluchtverlies

Industriële perslucht aanmaken is één van de duurste energievormen en een belangrijke kostenpost, die vaak hoger ligt dan nodig. Persluchtlekken kunnen het energieverbruik met 30 tot 40% verhogen. We sporen lekken op met een ultrasoon detector en rapporteren erover. Onze knowhow in het uitvoeren van persluchtdetecties garandeert je maximale besparingen.

Certificatie

Energetische aircokeuring

Een goed afgesteld en gekeurd airconditioningsysteem bespaart je heel wat verloren energie. De Vlaamse overheid maakte daarom in 2016 de energetische aircokeuring verplicht voor installaties met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW voor comfortkoeling, niet voor proceskoeling. Met ons verslag houd je het hoofd koel op een kostengunstige manier.

Waarom ISO 50001 voor mijn bedrijf?

We helpen je om een energiemanagementsysteem uit te bouwen dat op maat van je bedrijf geschreven is. Dankzij deze norm beschik je over een instrument om de energieperformantie van je onderneming op een systematische manier te verbeteren.

Risicoanalyses elektrische installaties

Emaze kan je ondersteunen om de veiligheidsrisico’s van elektrische installaties in kaart te brengen, volgens het KB 4 december 2012.

Conditiestaatmeting

Wil je meer inzicht krijgen in de staat van technische installaties en hun onderhoudskost? Of wil je hulp bij de prioritering van een investering? Een conditiestaatmeting geeft je een objectieve en reproduceerbare analyse waardoor je niet voor verrassingen komt te staan.

Referenties

We horen graag van jou

Zit je met vragen of wil je meer weten?

Scroll naar boven