Content voor Ingelogde Gebruikers

CO2-uitstoot Aan- Of Uitschakelen

Als externe energiespecialist beschikken we over een grote bagage aan kennis en ervaring in alle aspecten van energiebeheer. We voeren energieaudits uit in je vestigingen en maken een grondige analyse van je energieverbruik, houden een energieboekhouding voor je bij en voeren meetcampagnes uit. We stellen daarna een actieplan voor met energiebesparende projecten, die we ook voor je budgetteren. Met onze investeringsanalyses weet je altijd waar je aan toe bent, ook wat subsidiëring betreft, en waar je met je nieuwe energetische projecten naartoe gaat! Het energiejaarverslag dat we voor je opstellen is maar één deeltje van de bewustmakingscampagnes die we voor je kunnen uitrollen.

Energiebeheer

Energieboekhouding en rapportering

Een energieboekhouding brengt alle energiestromen van jouw bedrijf in kaart. Of je nu behoefte hebt aan een eenvoudige spreadsheet of professionele boekhoudpakketten met automatische uploads, we bieden oplossingen op maat. Met de energieboekhouding kun je gemakkelijk abnormale verbruiken opsporen en duidelijke rapporten opstellen om de energieprioriteiten van jouw bedrijf vast te stellen. Zo houd je grip op jouw energie-efficiëntie.

Energiemonitoring

Een energiemonitoringsysteem vormt een cruciaal onderdeel van energiemanagement, aangezien het de mogelijkheid biedt om het huidige energieverbruik nauwkeurig te volgen en te begrijpen. Wij kunnen je ondersteunen bij het opzetten van zo’n systeem en de verdere analyse begeleiden.

Energiezorgsysteem

Bij ons bouw je een op maat gemaakt energiezorgsysteem voor jouw bedrijf. We streven naar continue verbetering van energie-efficiëntie en gebruiken de ISO 50001 principes als leidraad. Samen stellen we een beleids- en actieplan op om de energieprestaties van jouw onderneming te verbeteren.

Energiemasterplan

Een energiemasterplan leidt u naar energieneutraliteit door aangepaste scenario’s te ontwikkelen voor uw bedrijf. Met aandacht voor regulerende en interne doelstellingen, stellen we een gedetailleerde roadmap op om uw doelen te bereiken.

Energieaudit

Wij bieden een grondige energieaudit aan die uw energieverbruik analyseert en besparingsmogelijkheden identificeert. We leveren snel rendement met ‘quick-wins’ en prioriteren grotere besparingskansen voor langdurige kostenbesparingen. Ons maatwerkadvies en focus op duurzaamheid dragen bij aan uw bedrijfsefficiëntie en milieubewustzijn.

Conform wetgeving

Bent u benieuwd om te weten aan welke wetgeving uw onderneming moet voldoen? Ons team van erkende energiedeskundigen biedt een volledige ondersteuning om conform te zijn met de meest recente wetgeving.

Verplichtingen voor ondernemingen

Recente regelgeving moedigt bedrijven aan om concrete stappen te zetten naar energiebesparing, als onderdeel van het streven naar klimaatneutraliteit in 2050.

De verplichtingen voor niet-energie-intensieve vestigingen zijn afhankelijk van zowel het energiegebruik als de bedrijfsgrootte. Voor KMO’s met een jaarlijks finaal energiegebruik tussen 0,05 en 0,1 PJ, en voor alle grote ondernemingen, is het vereist om 4-jaarlijks een energieaudit uit te voeren en de geïdentificeerde rendabele maatregelen te implementeren. KMO’s met een energiegebruik tussen 0,02 en 0,05 PJ moeten o.a. een energiebalans opstellen.

Bedrijven met jaarlijks minimaal 0,1 PJ energieverbruik vallen wettelijk onder de noemer ‘energie-intensief’. Deze bedrijven moeten 4-jaarlijks een energieplan opstellen en laten goedkeuren door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Wanneer uw bedrijf nieuwe installaties plant of aanpassingen overweegt die leiden tot een merkbare toename in energieverbruik, is een energiestudie verplicht. In deze studie moet de Best Beschikbare Techniek (BBT) worden bepaald en gerapporteerd worden aan het VEKA.

EBO

Naast de wettelijke verplichtingen zijn er ook mogelijkheden voor vrijwillige energiebeleidsovereenkomsten (EBO’s) voor energie-intensieve vestigingen. Door middel van deze EBO’s wordt vooruitgang van energiebesparende maatregelen jaarlijks geëvalueerd, wat resulteert in een continue verbetering van energie-efficiëntie binnen uw onderneming. Een extra voordeel van deelname aan EBO’s is dat uw bedrijf geen afzonderlijk energieplan meer hoeft op te stellen. Uw bedrijf kan zich aansluiten bij deze EBO’s gedurende een vaste periode van vier jaar.

Binnen de huidige EBO zijn nieuwe verplichtingen ingevoerd. De VER “Verhandelbare Emissie Rechten”-bedrijven ontwikkelen een klimaatroadmap met als doel een koolstofarme toekomst in 2050 te bereiken. De niet-VER-bedrijven hebben de verplichting om een klimaataudit uit te voeren, waarbij ze onder meer streven naar haalbare en kostenefficiënte methoden om CO2-uitstoot te verminderen.

ETS

Het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) is een cap-and-trade systeem waarbij bedrijven emissierechten moeten indienen voor elke ton CO2-uitstoot. Bedrijven die onderworpen zijn aan het EU ETS, staan bekend als VER-bedrijven.

Als VER-bedrijf kunt u bij ons terecht voor een volledige ontzorging met betrekking tot uw verplichtingen binnen het EU ETS. Dit omvat onder andere het opstellen van een monitoringsplan, een emissiejaarrapport, een plan voor de monitoringmethodiek, en een baseline rapport. Wij nemen graag de verantwoordelijkheid voor deze processen uit handen, zodat u zich kunt focussen op uw kernactiviteiten.

Financiële steunmaatregelen

In uw streven naar energie-efficiëntie en duurzaamheid zijn er diverse financiële steunmaatregelen beschikbaar. De Vlaamse Overheid biedt onder meer financiële steun aan via Call Groene Stroom, Call Groene Warmte en subsidieprogramma’s.

De aanvraagprocedure voor deze steunmaatregelen vereist specifieke technische en administratieve kennis. Zo is bij een VLAIO-subsidieaanvraag momenteel een klimaatplan noodzakelijk. Bij Emaze kunnen we u hierbij volledig ontzorgen gedurende het gehele aanvraagproces.

PV-verplichting

Vanaf 30 juni 2025 worden zonnepanelen verplicht op gebouwen in Vlaanderen waar het jaarlijks elektriciteitsverbruik hoger is dan 1000 MWh. Gebouweigenaren moeten minstens 10% van hun horizontale dakoppervlakte voorzien van zonnepanelen tegen 2025, met verdere uitbreiding tot 15% in 2030 en 20% in 2035. Emaze kan u hierin bijstaan, zodat u niet alleen aan de eisen voldoet, maar u ook over een kwalitatieve installatie op maat van uw bedrijf beschikt.

Energetische aircokeuring

Een goed afgesteld en gekeurd airconditioningsysteem bespaart je heel wat verloren energie. De Vlaamse overheid maakte daarom in 2016 de energetische aircokeuring verplicht voor installaties met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW voor comfortkoeling, niet voor proceskoeling. Met ons verslag houd je het hoofd koel op een kostengunstige manier.

Thema-optimalisatietrajecten

Misschien vermoed je dat de energie-efficiëntie van een installatie te wensen overlaat? Een kritische blik houden op je energetische systemen is de basis van verantwoord en betrouwbaar energiemanagement.

Gebouwschil

De transitie naar duurzame energie start veelal bij een optimalisatie van de gebouwschil, zeker als we deze betaalbaar willen houden. Via thermografische beeldvorming kan je zicht krijgen op de warmteverliezen en temperatuurverschillen in je gebouw(en). Wij zorgen voor duidelijke rapportering en adviezen rond isolatietechnieken, zonnewering, …

Stookplaatsaudit/optimalisatie

De productie van warmte en koude maken een groot deel uit van de energiefactuur. Bijgevolg loont het de moeite om de bestaande technieken onder te loep te nemen om zo de jaarlijkse kosten te drukken.

Gebouwbeheersysteem

Een gebouwbeheersysteem plaatsen is een eerste stap in de goede richting, maar deze moet ook goed ingesteld worden. Wij ondersteunen je bij het optimaliseren van deze instellingen om het comfort te verhogen en het energieverbruik te verlagen.

Hernieuwbare energie

Bij Emaze bieden we gespecialiseerd advies en maatwerkoplossingen voor hernieuwbare energie-installaties. Onze benadering combineert technische kennis en economisch inzicht om ervoor te zorgen dat onze klanten de meest kostenefficiënte en duurzame installaties kiezen.

Onze diensten omvatten op maat gemaakte dimensionering van installaties, rekening houdend met verbruiksprofielen en fysieke beperkingen zoals beperkte dakoppervlakte. Of het nu zonnepanelen, biomassa, geothermie of waterstof betreft, we zorgen ervoor dat de installatie perfect aansluit op uw behoeften.

We gaan verder dan enkel dimensionering. We stellen bestekken op, vragen offertes aan en vergelijken deze om het proces voor onze klanten naadloos te laten verlopen.

Met meer dan 4 MWp aan zonnepaneelprojecten en grondig onderzoek naar waterstoftechnologie, blijven we voorop lopen in hernieuwbare energietechnologieën.

Persluchtverlies

Industriële perslucht aanmaken is één van de duurste energievormen en een belangrijke kostenpost, die vaak hoger ligt dan nodig. Persluchtlekken kunnen het energieverbruik met 30 tot 40% verhogen. We sporen lekken op met een ultrasoon detector en rapporteren erover. Onze knowhow in het uitvoeren van persluchtdetecties garandeert je maximale besparingen.

Certificatie

ISO 50001

We helpen je om een energiemanagementsysteem uit te bouwen dat op maat van je bedrijf geschreven is. Dankzij deze norm beschik je over een instrument om de energieperformantie van je onderneming op een systematische manier te verbeteren.

Risicoanalyses elektrische installaties

Emaze kan je ondersteunen om de veiligheidsrisico’s van elektrische installaties in kaart te brengen, volgens het KB 4 december 2012.

Conditiestaatmeting

Wil je meer inzicht krijgen in de staat van technische installaties en hun onderhoudskost? Of wil je hulp bij de prioritering van een investering? Een conditiestaatmeting geeft je een objectieve en reproduceerbare analyse waardoor je niet voor verrassingen komt te staan.

Referenties

We horen graag van jou

Zit je met vragen of wil je meer weten?

Scroll naar boven