Content voor Ingelogde Gebruikers

Gebouwtechnieken - Plannen studiebureau

Energiestudie

Gebouwtechnieken zoals o.a. HVAC en elektriciteit hebben een grote economische en ecologische impact. Als studiebureau ontwikkelen we duurzame oplossingen die technische installaties beter op elkaar afstemmen en energie-efficiënter laten werken, waardoor je comfort verbetert en energie bespaart. Lees meer
Zaadje Planten

Bij Emaze begeleiden we onze klanten doorheen een energietransitie naar duurzame en CO2 neutrale gebouwen. De effecten van een goed ontwerp leiden niet enkel en alleen tot lagere energieverbruiken, een lagere CO2 uitstoot of het gebruik van circulaire materialen, maar zijn tevens ook gericht op de gebruikers die centraal worden geplaatst en flexibiliteit zodat het gebouw mee kan evolueren met de toekomst en nieuwe ontwikkelingen.

Dit alles samen leidt voor onze klanten veelal tot een hogere productiviteit, een betere uitstraling en een verhoogde aantrekkingskracht, wat zich vertaalt in een commerciële aantrekkelijkheid oftewel duurzaam groeien en bloeien.

Omwille van onze expertise kunnen we met onze klanten een engagement aangaan dat verder gaat dan enkel maar de bouwfase, welke slechts een fractie kost van de totale levensduur.

Onze missie

Vanuit onze ambitie om bij te dragen tot de klimaatdoelstellingen, tracht Emaze het maximale uit geografisch inzetbare energiebronnen (zon, wind, water en grond) te halen om zo de ecologische voetafdruk van een gebouw drastisch te verlagen en het wooncomfort te verbeteren. Tevens hechten we veel belang aan de keuze van materialen en grondstoffen. Daarnaast houden we rekening met de ambities van het project en het vooropgestelde budget. Dat gaan we optimaal benutten voor een efficiëntere werking en een gebruiksvriendelijke aansturing en onderhoud van de systemen.

Als geen ander kennen wij ook de overheidsrichtlijnen, wetgeving en reglementeringen, waardoor we perfect geplaatst zijn om bouwheren, architecten en projectontwikkelaars wegwijs te maken in subsidies en steunmaatregelen. Samen met hen vormen we een complementair team dat elk gebouw futureproof maakt.

Onze expertise

Emaze focust op duurzame energetische oplossingen en heeft de kennis en ingenieurs in huis om telkens net dat stapje verder te gaan. We denken daarbij niet in klassieke patronen, maar zoeken van bij de ontwerpfase de samenwerking met de bouwheer en de architect op om een totaalconcept uit te werken dat energiezuinig ontworpen is, voldoet aan de energieprestatienormen en op termijn ook financieel interessant is. Dankzij de implementatie van de allernieuwste technologieën die op de markt beschikbaar zijn, komen we tot een geheel dat werkt en dat ook rekening houdt met de omgeving en het gebruikerscomfort: de gebruiker behoudt op elk moment de controle.

Onze expertise in gebouwtechnieken is zeer divers. Om hiervan een concreter idee te geven, staat hieronder ons aanbod op een niet-exhaustieve manier opgesomd.

HVAC

 • Geothermie en riothermie
 • WKK en Brandstofcellen
 • Waterstof
 • Warmte- en koudenetten

Water

 • Zwembad
 • Sanitair
 • Regen- en afvalwater
 • Recuperatie

Elektriciteit

 • Verlichting
 • Domotica
 • Laadinfrastructuur
 • Zonnepanelen

Onze aanpak

Als studiebureau hebben we een duidelijk plan van aanpak gericht op de nood van de klant, waarbij de opdracht een totaalproject kan zijn of slechts een onderdeel ervan. Deze aanpak is nodig om alle energievoorzieningen in een gebouw optimaal op elkaar af te stemmen. We vertrekken daarbij steeds vanuit een grondige screening van de bestaande technieken of vanuit het eerste ontwerp van de architect. Op basis van die analyse bekijken we vervolgens welke ingrepen we kunnen doen om, binnen het bouwbudget, tot een energie-efficiënter geheel te komen. Daarbij besteden we bijzondere aandacht aan de juiste dimensionering, een doorgedreven aansturing en de communicatie tussen de installaties. Voor allesomvattende projecten, zoals bij het Concertgebouw in Brugge stellen we een meerjarenplan samen.

Nieuwbouw of renovatie, in elk project durven we out of the box te denken. We gebruiken daarbij krachtige softwaretools en dynamische simulaties die het energetisch gedrag van een gebouw voorspellen en ons toelaten doorgedreven berekeningen te maken. Door een “Digital Twin” van het gebouw te maken krijgen we een BIM model dat ons toelaat om efficiënter en sneller te ontwerpen en te bouwen.

Ook na de oplevering, tijdens de beheer- en commissioningsfase, worden in functie van optimalisatie de prestaties van de energie-installatie periodiek ingepland. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van een energiemonitoringsysteem, dat de energieverbruiken visualiseert en monitort.

Bij Emaze hebben we alle ervaring en kennis in huis om van studiefase tot uitvoering een project tot een goed einde te brengen.

Referenties

We horen graag van jou

Zit je met vragen of wil je meer weten?

Scroll naar boven