Content voor Ingelogde Gebruikers

Project

Al sinds de jaren ’60 beschikt autoconstructeur Volvo Cars over een grote productievestiging in North Sea Port, de haven van Gent. Het energie-intensieve bedrijf heeft de ambitie om tegen 2040 klimaatneutraal te worden. Om deze doelstelling te bereiken, werkt het bedrijf continu aan een efficiënter energieverbruik en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Nood

Volvo Car Gent zocht een partner die zijn lokale milieudienst kon ondersteunen inzake energiemanagement. Het rekende op extra knowhow om een monitoring van zijn energieverbruik op te zetten, advies te leveren rond mogelijke efficiëntiewinsten en het objectiveren van investeringen in energiebesparende maatregelen.

Beelden: ©Volvo Car Gent

De initiële opdracht van Emaze bestond uit ondersteuning bij het opstellen van een Energie Beleidsovereenkomst. Hiervoor werd een monitoring met jaarlijkse rapportering van het energieverbruik opgezet en werden in overleg ook energie-efficiëntiedoelstellingen naar voor geschoven. Het team van Emaze ontwikkelde het energiemonitoringssysteem en blijft de milieudienst van het bedrijf ondersteunen om de doelstellingen te halen en waar nodig bij te sturen.

Emaze helpt Volvo Car Gent om stap voor stap de klimaatneutrale toekomstvisie waar te maken in de praktijk. Jan Smet: “Om onze ambitie te realiseren, werken we op verschillende domeinen tegelijk: verlichting, perslucht, energienetwerken, hernieuwbare energie, enz… Wij hebben in het bedrijf een beperkte ploeg en kunnen door deze samenwerking een beroep doen op veel bredere, specialistische expertise.”

“Emaze hielp ons bijvoorbeeld om een monitoringssysteem op punt te stellen, met een app op de gsm waarmee we dagelijks ons verbruik kunnen opvolgen in de verschillende fabrieken. Zo beschikken we over een realistische datarapportering voor het management. Dankzij een voorspellend model kunnen we snel ingrijpen indien er problemen opduiken.

Doordat de experts van Emaze enkele dagen per maand on site werken, verloopt ook het overleg vlot en bereiden we in tandem beslissingen over nieuwe projecten voor.”

Andere referenties

We horen graag van jou

Kunnen we iets gelijkaardigs voor u betekenen?

Scroll naar boven